FANDOM


Dynastia Sevirów kieruje Velanią tuż po wymarciu ostatniego żyjącego potomka rodu Velanów (Velana VI), którzy utworzyli to właśnie imperium. Sevir , syn Alencjusza, pochodzący z mieszczańskiej rodziny, postanowił zdobyć poparcie ludu przed śmiercią Velana VI , który, jak wiadomo było powszechnie, nie miał dziedzica. Gdy ten jednak chylił się ku grobowi, jego żona zaszła w ciążę. Sevir, wraz z zaciągniętą zawczasu kompanią sprzymierzeńców brutalnie zamordowali Velana i jego żonę, po czym odcięto im głowy, by zamienić je miejscami i przyszyć. W ramach większego upokorzenia rodu, ciała te zostały wywieszone między flagami państwowymi, a Sevir bardzo szybko zdobył uznanie, wymuszone przez zastraszanie ludności, szczególnie kontaktami z Kapłanami Cienia , nekromantami i renegatami ze wschodu. Sevir II był władcą zupełnie innym niż jego ojciec, chciał przywrócić w państwie monarchię, co jednak nie podobało się wojsku, świetnie do tej pory traktowanemu. W związku z tym przygotowano zasadzkę, w wyniku której Sevir II został zdjęty z tronu. Sevir III , który panował niedawno, panował ręką tak groźną, jak i Sevir I, jednak został zabity przez swojego syna, Sevira IV Okrutnego. Przydomek otrzymał on jeszcze za życia za sprawą swoich krwawych „osiągnięć”.