FANDOM


Nanna jest stolicą Velanii, osadzonym w jej południowo-wschodniej części, stosunkowo blisko gór Astraat. Jest podzielona na 6 dzielnic: Dzielnicę Władców, Kapłanów, Handlową, Więzienną, Wojskową i Mieszkalną. Budowa miasta jest następująca: okalają ją dwa wysokie mury wykonane z magmy i kamienia, a pomiędzy nimi znajduje się Dzielnica Wojskowa. Są w niej strażnice i koszary (większość arsenału znajduje się w podziemiach, jest pilnie strzeżony), a także broniony jest dostęp do miasta. Tuż po Dzielnicy Wojskowej znajduje się Dzielnica Handlowa dla kupców, potem na równi: Dzielnica Więzienna i Dzielnica Mieszkalna, następnie Dzielnica Kapłańska poprzedzająca Dzielnicę Władców.